Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina 20:00-24:00
Bistrica-Mikleuš 13:00-18:00
Suhopolje 00:00-01:00
Špišić Bukovica-Lozan 17:00-18:00
Bušetina-Rogovac 18:00-19:00
Novaki-Sopje 16:00-20:00
Sladojevci-Hum 07:00-10:00
Orahovica-K. Zvonimira 08:00-10:00
Milanovac-Virovitica 22:00-23:00
(hak.hr)