Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Kozice-Sladojevci 23:00-02:00
Slatina-Bistrica 14:00-16:00
Slatina-Kozice 16:00-18:00
Slatina-Mikleuš 12:00-14:00
Špišić Bukovica-Lozan 02:00-03:00
Virovitica-Čemernica 13:00-14:00
Virovitica-Korija 05:00-06:00
Slatina-Čađavica 10:00-12:00
Orahovica 18:00-20:00
Nova Bukovica-Miljevci 07:00-09:00
(hak.hr)