Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Kozice-Mikleuš 17:00-17:00
Slatina-Bistrica 23:00-02:00
Virovitica-Korija 01:00-02:00
Novi Senkovac-Čađavički Lug 08:00-10:00
Orahovica 08:00-10:00
Bušetina-Rogovac 16:00-17:00
Novaki-Sopje 06:00-08:00
Nova Bukovica-Miljevci 12:00-14:00
Milanovac-Virovitica 22:00-23:00
(hak.hr)