Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Nova Bukovica 22:00-24:00
Kozice-Mikleuš 09:00-11:00
Lozan-Stari Gradac 01:00-02:00
Slatina-Čađavica 03:00-05:00
Rezovac-Borova 17:00-18:00
Markovo-Sopje 14:00-17:00
Orahovica-K. Zvonimira 08:00-10:00
(hak.hr)