Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina 09:00-11:00
Korija-Lozan 00:00-01:00
Kozice-Nova Bukovica 21:00-23:00
Sladojevci-Bistrica 15:00-17:00
Slatina-Novaki 13:00-15:00
Slatina-Matije Gupca 01:00-03:00
Sladojevci-Hum 11:00-13:00
Orahovica-K. Zvonimira 08:00-10:00
(hak.hr)