Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Kladare-Stari Gradac 16:00-17:00
Korija-Lozan 20:00-21:00
Korija-Virovitica 00:00-01:00
Kozice-Nova Bukovica 01:00-03:00
Sladojevci-Bistrica 19:00-21:00
Slatina-Bistrica 07:00-09:00
Suhopolje-Čemernica 00:00-01:00
Slatina-Čađavica 09:00-11:00
Orahovica 08:00-10:00
Novaki-Sopje 13:00-15:00
Markovo-Sopje 11:00-13:00
(hak.hr)