Poziv na radionicu projekta Cross-marketing

Radionica projekta Cross-marketing u prekograničnom području – CMAB (Marketing i organizacija događanja u prekograničnom području) koji se provodi u sklopu 3. poziva IPA Prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska održati će se 29.10. 2013. godine s početkom u 9:00 sati u Višnjici

Vodeći partner projekta je Sveučilište Pannon iz Nagykanizse Mađarska dok je hrvatski projektni partner Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 218.784,76 Eura

Glavni ciljevi projekta:
– Omogućiti širenje marketinških aktivnosti organizatorima manifestacija i festivala na lokalnom području, a u svrhu privlačenja više turista;
– Uspostaviti ekonomski i kulturno uspješnu suradnju u preko-graničnom području;
– Stvoriti „festivalski image“ odn. „festivalski brend“ u programskom području.

Ključne aktivnosti projekta:
– izrada baze podataka i uspostavljanje „festival marketplace“-a odn. web stranice na kojoj će se razmjenjivati informacije o događanjima
– analiza potreba organizatora i voditelja događanja
– izrada vodiča koji će sadržavati primjere dobre prakse i upute za uspješno organiziranje događanja
– zajednička organizacija, brendiranje, marketing i vođenje pilot festivala
– širenje primjera dobre prakse, stvaranje buduće mreže i jačanje prekogranične suradnje. (ravidra.hr)