Priprema projekta restauracije dijela rijeke Drave za “LIFE+2014.”

Jučer je u Informativno-edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi završen dvodnevni sastanak radne skupine za pripremu projekta restauracije dijela rijeke Drave koji će se aplicirati na program LIFE+2014. Domaćin skupu bila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo. Prema njenim riječima dogovoreno je da na području Virovitičko-podravske županije restauracija uključuje dva zahvata na rijeci Dravi. Jedan na području Ilminog Dvora, a drugi na području Kapinaca. Osim toga, razgovaralo se i o daljnjem uređenju Informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi i bivšeg vojnog kompleksa Šašnato polje. (www.icv.hr; kk)