Pripreme za obnovu Preradovićeve kuće…

Sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije za dva projekta s područja općine Pitomača odobreno je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o odabiru projekata za Potprogram II “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”, iz Programa pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2013. godinu. Radi se o pripremi i izradi projektne dokumentacije za projekte: Preradovićeva kuća – dom pjesnika i umjetnika te Zavičajni muzej i galerija Pitomača (zgrada starog župnog dvora u Pitomači). Projektnom dokumentacijom definirat će se i budući kulturno-turistički sadržaj ovih dvaju objekata. (pitomaca.hr)