ŠZG Virovitica, bezuvjetno mišljenje Državne revizije

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Športske zajednice Grada Virovitice za 2012. godinu. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje te izraženo bezuvjetno mišljenje odnosno nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji bi utjecali na izražavanje drugačijeg mišljenja od utvrđenog. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanje te stanje imovine i obveza. Rad Športske zajednice pohvalio je i gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin koji je naglasio da je ovo još jedan od brojnih dokaza o transparentnom radu Grada te podsjetio da su i gradske tvrtke također dobile bezuvjetne nalaze što je jedinstven primjer u Republici Hrvatskoj. (www.virovitica.hr)