Edukacija djece u Š. Bukovici i Suhopolju

U sklopu programa Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica održali su edukaciju djece u Osnovnoj školi „August Cesarec“ Špišić Bukovica i vrtiću „Suhopolje“ Suhopolje. Edukacijom je obuhvaćeno 40 djece drugog i trećeg razreda osnovne škole te 30 djece predškolske dobi u vrtiću. U provedbi edukacije pored djelatnika PUZS-a Virovitica sudjelovali su i djelatnici HMP Virovitica, Policijske uprave Virovitičko-podravske i DVD-a Suhopolje. Djeca su kroz animiranu prezentaciju i uz aktivno sudjelovanje, upoznata sa jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim ponašanjem u slučaju katastrofa i većih nesreća. (duzs.hr)

[nggallery id=6525]