Franjo Petrić odlazi u mirovinu

Pod predsjedanjem Vladimira Ivoša, predsjednika Područne obrtničke komore, održana je sjednica komorskog Upravnog odbora. Na dnevnom redu bilo je nekoliko aktualnih tema koje se odnose na aktivnosti do kraja ove i iduću godinu. Tako je vezano za nove statute udruženja obrtnika dato pozitivno mišljenje, budući da su oni kao i komorski usklađeni sa statutom HOK-a, a utvrđeni su i detalji vezani za održavanje redovne sjednice komorske skupštine. Sjednica će se održati 22. prosinca u komorskoj sali s početkom u 18 sati. Na dnevnom redu će među ostalim biti proračun komore za 2015. godinu i odluka o raspisivanju izbora za razdoblje 2014. – 2018. Za predstavnika komore u vijeću Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije ponovno je izabran Hrvoje Šimunović, a odbor je prihvatio i prijedlog predsjednika Ivoša o zapošljavanju Domagoja Petrića u komorskom uredu, na određeno vrijeme, na poslovima suradnika za obrazovanje, koje je odlaskom dosadašnjeg djelatnika, Franje Petrića, u mirovinu ostalo upražnjeno. (www.icv.hr, kk; Fotografije: Katica Kovačević)

[nggallery id=6624]