Izložba DND-a Slatina u Zavičajnom muzeju

Društvo “Naša djeca” Slatina objavilo je natječaj za najbolje likovne i literarne radove na temu “Sretno dijete”. Radovi prikupljeni na Natječaju bit će izloženi na izložbi u Zavičajnom muzeju Slatina. Natječaj je slatinski DND objavio u suradnji sa Dječjim forumom Mladost Slatina i Dječjim forumom Osmijeh Slatina, a povodom 25 godina Konvencije o pravima djeteta. Otvorenje izložbe bit će u četvrtak, 20. studenog u 20 sati.

O Konvenciji:
“Konvencija o pravima djeteta (Convention on the Rights of the Child) međunarodni je ugovor Ujedinjenih naroda kojim su utvrđena građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdrvastvena i kulturna prava djece. Djecom se smatra svako ljudsko biće mlađe od osamanaest godina, osim ako se u nekoj zemlji i u njenom zakonodavstvu punoljetnost ne stječe navršetkom neke druge životne dobi. Poštivanje Konvencije nadzire Odbor za prava djeteta UN-a. Opća skupština je Konvenciju prihvatila 20. studenog 1989. Na snagu je stupila 2. rujna 1990. nakon što ju je ratificirao potreban broj zemalja članica. U Hrvatskoj je na snazi od 8. listopada 1991.”. (sp)