Katastrofalna godina za proizvođače duhana

Udruga hrvatskih proizvođača duhana “Krupan list” održala je sjednicu oba odbora na kojoj se razmatrala proizvodna 2014. i očekivanja u idućoj godini. Zaključeno je da je ta proizvodna godina još jedna u nizu klimatoloških loših, a za posljedicu ima smanjeni prosječni prinos duhana po jedinici površine za više od 30 posto, uz godinama iznimno nisku cijenu i iznimno visoke troškove proizvodnje. Zaključeno je da je ova godina za proizvođače duhana ravna katastrofi. U prilog tome ide i podatak da i državni poticaji neće biti dovoljni za pokriće troškova i dugova. Posljedica toga bit će nastavljeni trend napuštanja proizvodnje duhana i sve više crnog tržišta.

Na temelju toga zaključeno je da će od Uprave TDR-a i Hrvatskih duhana tražiti da se aktivno uključe u saniranje katastrofalne proizvodne godine na način da povećaju naknadu za proizvodnju viržinijskog duhana sa sadašnjih 2,5 na 3 kune za kilogram, da za sve navodnjavane površine pokriju trošak cijevi za sistem kap po kap i da reprogramiraju postojeće kredite na godinu dana.

Ako se želi izbjeći dvoznamenkasti pad proizvodnje, zaključeno je da je potrebno povećati cijenu duhana za visinu pokrivanja troškova proizvodnje, a državni poticaj da bude zarada proizvođačima. Da je potrebno promijeniti otkupna pravila na način da se vrednuju duhani koji su na tržištu prodajniji tj. koji smanjuju troškove obrade. Da se promijeni struktura zastupljenosti sortimenta, tj. da se zastupljenost DH 17 smanji sa sadašnjih 70 na 40 i da prednost otpornijim sortimentu na ekstremne uvjete, da se nastavi s kreditiranjem investiranja u biomasu i navodnjavanje. O svemu tome udruga Krupan list obavijestila je Upravu Adrisa, TDR i Hrvatske duhane, te su zatražili hitan sastanak na navedene teme. (www.icv.hr, bs; Fotografija: Arhiva)