Kraj projekta “Drava4Enjoy”

U sklopu projekta Drava4Enjoy u petak, 28. studenog 2014. u Kapela Dvoru s početkom u 12:00 sati bit će održana završna konferencija projekta. Završnu konferenciju organizira Razvojna agencija VIDRA.

Na završnoj konferenciji projekta Drava4Enjoy bit će održana kratka izlaganja o projektu, ostvarenim ciljevima i rezultatima te o novostečenim znanjima na projektu.

Projekt „Drava4Enjoy“, punog naziva „Experience and enjoy the Drava Valley by bicycle“ („Doživite i uživajte u Dravskoj nizini biciklom“), sufinanciran je sredstvima Europske unije iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Inicijator i nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partneri na projektu su Grad Szentlőrinc i VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Ukupna vrijednost projekta je 2.215.972,33 eura, a od tog iznosa na hrvatskoj strani je predviđeno 1.219.838,33 eura. (ravidra.hr)