„Kreditom do uspjeha 2014.“

Prema najavama Ministarstva poduzetništva i obrta novi program mikrokreditiranja „Kreditom do uspjeha 2014.“ trebao bi od ovog mjeseca biti dostupan malim i srednjim poduzetnicima te obrtima. Cilj tog kreditnog programa je pružiti pomoć malim tvrtkama koje su u problemima, ali i potaknuti poslovne banke na mikrokreditiranje koje je na hrvatskom tržištu relativno slabo. U taj će se program uključiti sve poslovne banke koje ponude nominalnu kamatnu stopu do najviše 7 do 8 posto, kako bi sa subvencijama kamate za krajnje korisnike bile od mogućih 2 pa do 4 posto. Opširnije poslušajte u programu Županijskog radija Virovitice. (www.icv.hr, bg; Fotografija: Ilustracija)