Marijana Živko razočarana 21. mjestom

Niti smo znali da se radi rangiranje, niti smo znali po kojim kriterijima. Nitko nas ni o čemu nije obavijestio. I mi smo, kao i vi, o tome saznali iz novina i internetskih portala. Kada vidim koje su opće bolnice i klinički bolnički centri iza naše, više od mene su pozicijom naše bolnice razočarani liječnici koji u njoj rade… (www.icv.hr, kk)