Ministarstvo ne zna kako povući sredstva

Hrvatska zajednica županija upozorila je nekoliko puta na nedostatke u izradi pravilnika o provedbi pojedinih mjera ruralnog razvoja u okviru Nacrta Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Sugerirana je bolja koordinacija i komunikacija sa svim dionicima u ruralnim područjima, a kako bi konačna verzija Programa bila odraz stvarnih potreba u ruralnim područjima. Radi se o godišnjem iznosu potpora od oko 333 mil. EUR.

Prvi natječaj za hrvatsku poljoprivredu u okviru Programa ruralnog razvoja, a koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) bio je otvoren u posljednjih mjesec dana za podmjeru 5.2 “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

Navedeni natječaj odnosio se na fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva s područja Vukovarsko-srijemske županije. U okviru ove podmjere poljoprivrednici mogu ostvariti do 100% potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala koje im je u poplavama stradalo, što uključuje: sanaciju zemljišta, izgradnju objekata, popravak ili kupnju poljoprivredne mehanizacije, nabavu domaćih životinja te sadnju višegodišnjeg bilja.

Nažalost, zbog prerano objavljenog natječaja, nedorečenog pravilnika i neprimjenjive metodologije za potencijalne korisnike (stradalnike u poplavi) natječaj je ostvario poražavajući rezultat od svega 10-tak prijava, od kojih tek rijetke udovoljavaju kriterijima natječaja, odnosno pravilnika što posredno može snažno utjecati na ugrožavanje kvalitete realizacije EU sredstava.

Ministarstvo poljoprivrede tek sada je uvidjelo vlastitu pogrešku te uz izmijenjeni pravilnik i metodologiju objavljuje novi natječaj za navedenu mjeru, ponovo bez prethodne koordinacije i komunikacije s potencijalnim korisnicima i institucijama na terenu. Sve navedeno se moglo izbjeći na način da se poslušalo institucije koje znaju potrebe i žele istinski pomoći u oblikovanju politika koje su bliske korisnicima i građanima. Novi natječaj za mjeru 5.2. bez najave je objavljen u utorak, 4. studenog. (hrvzz.hr)