Na raspolaganju 10,85 milijardi eura iz EU

Europska komisija donijela je „Sporazum o partnerstvu” s Hrvatskom kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sporazumom se utire put za ulaganja u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi EUR u okviru kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. (izraženo u tekućim cijenama, u što su uključeni financiranje europske teritorijalne suradnje i dodjela financijskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih). Za Hrvatsku su izdvojene i dvije milijarde EUR za ruralni razvoj te 252,6 milijuna EUR za ribarstvo i pomorski sektor.

Ulaganjima EU-a želi se ojačati konkurentnost, razvijati gospodarstvo koje će biti ekološki prihvatljivo i u kojem će se učinkovito raspolagati resursima, poduprijeti aktivne mjere zapošljavanja i suzbijati socijalna isključenost.

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) su sljedeći:

Europski fond za regionalni razvoj
Europski socijalni fond
Kohezijski fond
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Više informacija pročitajte ovdje. (europa.eu, ravidra.hr)

GLAVNI-DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR