Nacrt prijedloga Zakona o duhanu

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je 7. studenog javnu raspravu o Zakonu o duhanu koja će trajati 10 dana odnosno do 17. studenog 2014. godine.

Prijedlog Zakona o duhanu izradilo je Povjerenstvo u čijem sastavu su uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede bili predstavnici Carinske uprave-Ministarstva financija, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutarnjih poslova, Duhanskog Instituta, Hrvatskih duhana d.d., Agroduhana d.d., Udruge proizvođača duhana „Krupan list“ i Hrvatske udruge poslodavaca.

Cilj izrade i donošenja ovog Zakona o duhanu je promjena dosadašnjeg načina i uvjeta za odobravanje proizvodnje, a kroz ovlašćivanje proizvođača koji bi prethodio ugovaranju proizvodnje duhana radi omogućavanja bolje kontrole proizvodnje, vezano s tim će se pojačati okviri nadležnosti u kontroli proizvodnje duhana, obrade duhana, te prometa neobrađenog duhana kako bi se u konačnici smanjio prostor za manipulaciju i onemogućilo sivo tržište neobrađenog duhana.

Obzirom da u Ministarstvu poljoprivrede navedenu problematiku smatraju važnom, pozivaju javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu sa svojim prijedlozima. (mps.hr)