Nastavnici VŠMTI-a u programu Erasmus+

Provodeći program Erasmus+, ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja, mobilnost zaposlenika u svrhu održavanja nastave, zaposlenici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., prodekan za nastavu i Ivan Heđi, dipl.ing.pred., pročelnik odjela za ICT su od 20. do 24. listopada boravili na Technische Universität Braunschweig, Republika Njemačka.

Tijekom provedbe aktivnosti održavanja nastave dr.sc. Olivera Jukića, prof.v.š. održao je predavanja na predmetu „Advanced topics in telecommunications“, dok je Ivan Heđi, dipl.ing.pred. sudjelovao u izvođenju vježbi u laboratoriju „Internet Lab“.

Iako je nastavno osoblje i do sada sudjelovalo u izvođenju nastave na inozemnim visokim učilištima, ovo je prva mobilnost nastavnog osoblja Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici ostvarena u okviru program Erasmus+. Cilj ovih mobilnosti je razmjena znanja i iskustava, kao i razvijanje novih metoda poučavanja. Ovaj posjet će osim ostvarivanja ovih ciljeva, biti od velike važnosti prilikom kreiranja novih studijskih programa na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici , primarno u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. (ih)