Ogroman razvoj komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo grada Virovitice predlaže i provodi programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Unutar Programa održavanja nalaze se aktivnosti vezane za: održavanje i čistoću ulica, trgova i zelenih površina; montaža i demontaža dekorativne rasvjete; održavanje gradskog bazena; zimska služba; održavanje prometnih površina; električna energija za javnu rasvjetu; tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete; održavanje prometne i druge signalizacije; održavanje dječjih i sportskih igrališta te održavanje kanala za oborinsku odvodnju. Grad Virovitica je samo u protekle tri godine uz praćenje Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo mnogo napravio na izgradnji komunalne infrastrukture, cesta, nogostupa i dječjih igrališta… (www.icv.hr)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu