Općina Čađavica pomaže u smještaju učenika

Općinski načelnik Mirko Rončević donio je Odluku o visini sufinanciranja troškova smještaja učenika srednjih škola. Ovo je prvi puta da će Općina Čađavica izdvojiti sredstva u tu namjenu, a sve kako bih bar malo roditeljima olakšala školovanje djece izvan mjesta stanovanja. Sredstva za pokriće troškova smještaja učenika srednjih škola osiguravaju se u Proračunu Općine Čađavica u neto iznosu od 200,00 kuna mjesečno, od rujna 2014. godine po pojedinom učeniku. Ove školske godine to pravo osvarili su slijedeći učenici: Valentina Rončević, Josip Matić, Ivona Kenjerić, Borna Kokorić, Tamra Kavedžić, Antonio Martinčević, Dario Alilović i Josipa Obšivač. (opcina-cadjavica.hr)