S dužnom pažnjom o proračunskim sredstvima

U Službi za financije obavljaju se upravno-pravni, analitičko-informativni, financijsko-planski te drugi opći i stručni poslovi, odnosno poslovi praćenja i proučavanja problematike javnih financija, posebice priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim za javne financije, poslovi izrade gradskog proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i izvješća o ostvarivanju proračuna u tijeku godine, predviđanja proračunske potrošnje, izrade uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna, izvješća o izvršavanju proračuna, poslovi sudjelovanja u postupku revizije gradskog proračuna, poslovi gradske riznice, izvješćivanje o potrošnji proračunske pričuve, izvješćivanje o stanju zaduženosti Grada. Služba za financije nadležna je za izdavanje rješenja o razrezu poreza na tvrtku ili naziv te za izdavanje rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor… (www.icv.hr)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu