Sjednica Gradskog vijeća Orahovice

U četvrtak, 27. studenog, u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice u 19 sati održat će se sjednica Gradskog vijeća. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
3. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2014. godinu (Izvjestiteljica:Štefica Vidić)
4. Izvješće Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2013./2014. godini (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš)
5. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2014./2015. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Marko Bošnjak)
7. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zoran Stošić)
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić)
9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ)
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik)
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina koje stiče ili otuđuje grad Orahovica (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanje)
12. Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Slavonski Brod o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Virovitičko-podravske županije (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zvonko Nađ)
13. Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Bjelovar o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije (Izvjestitelji: Irela Strabić, Zvonko Nađ). (orahovica.hr)