Sjednica Gradskog vijeća Virovitice

U srijedu 5. studenog održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1 (Palača Pejačević) s početkom u 16,30 sati uz slijedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Virovitice za 2013.g.
4. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za vremenski period od 2014. godine do 2020. godine
5. Donošenje Odluke o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena nekretnina na području grada Virovitice
6. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za 2014/2015.
7. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete u 2015. godini
8. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova dekorativne rasvjete
9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obavljanja djelatnosti dadilja na području Grada Virovitice
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dopuštenog prekoračenja po objedinjenom obračunskom vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
14. Pitanja i prijedlozi. (virovitica.hr)