Sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 17. studenoga (ponedjeljak) 2014. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
– Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice,
– Aktualni sat,
1. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjene Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2014. godini,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2014. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana davanja koncesija za 2015. godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
10. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod – razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Virovitičko – podravske županije,
11. Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar – razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko – podravske županije
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2014. do 2020. godine
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
14. Različito.
(pitomaca.hr)