Sjednica Općinskog vijeća općine Zdenci

Sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci održat će se 27. studenog s početkom u 19,00 sati. sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru prema dnevnom redu:
– Zaključak Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Općine Zdenci i zamjeniku vijećnika koji će obnašati dužnost vijećnika općinskog vijeća Općine Zdenci,
– Aktualna pitanja vijećnika,
– Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
– Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Proračuna Općine Zdenci za period 01. siječnja – 30 rujna 2014. godine,
– Izmjene i dopune proračuna Općine Zdenci za 2014. I projekcija proračuna za 2015. I 2016. godinu, s pripadajućim Programima,
– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Zdenci za 2014. godinu,
– Usvajanje Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu i projekcija za 2016. i  2017. godinu,
– Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu,
– Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije,
– Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja I ulaganja u opremanje I razvoj poduzeničkih zona na području Virovitičko-podravske županije,
11.   Analiza stanja sustava zaštite I spašavanja Općine Zdenci za 2014. godinu,
12.  Smjernice za organizaciju I razvoj sustava za 2015. godinu,
13.  Prijedlog odluke o odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Zdenci,
14.   Informacija o prodaji vlasničkih udjela u Radio postaji d.o.o. Orahovica,
15.   Odluka o dodjeli Božićnih poklona djeci od rođenja do zaključno 4. razreda osnovne škole,
16.  Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Božića osobama s područja Općine Zdenci, korisnicima osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb,
17.  Donošenje Odluke o dodjeli Božićnih poklona osobama s područja Općine Zdenci korisnicima stalne pomoći,
18.  Donošenje Odluke o isplati božičnice umirovljenicima,
19.  Informacija o organizaciji dočeka Nove 2015. godine,
20.  Donošenje Odluke o obavljanju inventurnih popisa i imovine Općine Zdenci i imenovanje Komisije za popis inventara,
21. Informacija o korisnicima bespovratne potpore studentima za akademsku    2014/2015. godinu,
– Zamolba – Silađi Katica (zemljište u Kutovima),
– Analiza načina vođenja sjednica Općinskog vijeća,
– Informacija o stanju u gospodarstvu na području Općine sa osvrtom na stanje poslovnih aktivnosti poduzetnika i obrtnika, trendovima povećanja ili smanjenja broja poduzetnika, broja zaposlenih u obrtu i poduzetništvu te konkretnim vidovima pomoći i podrške Općine poduzetništvu,
– Prijedlog za razrješenje i donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Zdenci,
– Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. (opcina-zdenci.hr)