U djelatnosti trgovine smanjeni ukupni prihodi

U Županijskoj komori Virovitica, pod predsjedanjem Maria Bobanac, direktora tvrtke Zanatpromet trgovine d.o.o. iz Virovitice i predsjednika Strukovne grupe, 21. studenog 2014.g. održana je 12. sjednica Strukovne grupe trgovine Županijske komore Virovitica.

Članovi Strukovne grupe raspravljali su o aktualnom stanju u trgovini na području Virovitičko-podravske županije. Konstituirano je da je dolaskom velikih trgovačkih lanaca, koji imaju sjedište izvan Virovitičko – podravske županije, udio domicilnih tvrtki trgovine u ukupnom prihodu Virovitičko – podravske županije smanjen sa 29,85 posto u 2003.g., na 16,75 posto u 2012.g.

U 2013.g. udio trgovine u ukupnom prihodu poduzetnika Virovitičko – podravske županije povećan je 18,59 posto, dok je u strukturi ukupnih rashoda, udio trgovine 18,60 posto. Ukupan prihod trgovine na veliko i malo Virovitičko-podravske županije u 2013. god. bio je 705,2 mil. kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 2,8 posto. Ukupni su rashodi za isto razdoblje bili 701,6 mil. kuna što je smanjenje za 1,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena je razlika između ukupnog prihoda i ukupnog rashoda u iznosu od 3,6 mil. kn.

U 2013. god. u trgovini na veliko i malo Virovitičko-podravske županije je bilo 227 tvrtki (2010.g. 254 tvrtke ili 11,9 posto više) u kojima je bilo zaposleno 883 djelatnika (2010.g. 1.301 zaposlenih ili 47,3 posto više).

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u trgovini na veliko i malo u Virovitičko – podravskoj županiji u 2013. god. iznosila je 3.393 kune, što je niže za 4,32 posto u odnosu na isplaćenu neto plaću u istom razdoblju, u Virovitičko – podravskoj županiji. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Strukovne grupe trgovine Županijske komore Virovitica, zaključeno je:
– pad životnog standarda i opća gospodarska kriza, imaju odraz i na smanjenje prihoda na tvrtke iz djelatnosti trgovine u Virovitičko – podravskoj županiji. U tim uvjetima u djelatnosti trgovine izvršene su maksimalno moguće racionalizacije, u cilju opstojnosti tvrtki i poslovanja
– inzistira se i traži od jedinica lokalne samouprave zbog novog načina financiranja iz državnog proračuna da ne nadoknađuju planirano ostvarenje svojih prihoda, dodatnim terećenjem gospodarskih subjekata
– da bi se smanjili fiksni troškovi poslovanja potrebno je broj djelatnika u državnoj upravi i područnoj samoupravi reducirati, kao i prosječne plaće, koje su veće nego u realnom sektoru
da postupci i pristup inspekcijskih službi budu transparentni a ne selektivni, te da budu preventivni, a ne samo represivni, te da se što prije implementira način vršenja inspekcija po uzoru na EU
– da se PDV veže s naplatom svih računa, za sve poduzetnike i gospodarske subjekte, a ne samo za obrte i visinu prometa
– regulativa nije složena u cilju učinkovite zaštite vjerovnika (sudski procesi u svezi naplate dospjelih, a ne naplaćenih potraživanja su spori i trebalo bi ih ažurirati), prosječan rad vođenja parnice za naplatu je 10 g., osobito u velikim urbanim centrima.
– u velikim lancima, koji nastupaju s damping cijenama, su liberalniji uvjeti distribucije, u odnosu na uvjete prodaje u važećim specijaliziranim prodajnim objektima, svi trebaju imati iste uvjete. (hgk)