U petak sjednica Vijeća općine Mikleuš

Predsjednik Općinskog vijeća općine Mikleuš saziva je 11. sjednicu vijeća koja će se održati 21.studenog, u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 18 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3. Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Mikleuš za 2015.g. i Projekcije Proračuna za 2016.g i 2017.g. te Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mikleuš za 2015.g. i donošenje Odluke o istom.
4. Razmatranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrakstrukture na području Općine Mikleuš za 2015.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje Programa održavanja komunalne infrakstrukture na području Općine Mikleuš za 2015.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje Prijedloga Odluke o donošenju programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2015.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
7. Razmatranje Prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godine i donošenje Odluke o istom.
8. Razmatranje Prijedloga Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini i donošenje Odluke o istom.
9. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli financijske potpore redovitim studentima s područja Općine Mikleuš i donošenje Odluke o istom.
10. Razmatranje Izvješća Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitica o obavljenom stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za Općinu Mikleuš za 2014. g. i donošenje Zaključka o istom.
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Mikleuš za 2015.g. namijenjenih redovitom financiranju političkih stanaka u 2015.g. i donošenje Odluke o istom.
12. Razmatranje Programa utroška sredstava za 2015.g. od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji – gospodarenje otpadom na području Virovitičko – podravske županije i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
14. Različito. (mikleus.hr)