Sjednica Županijske skupštine 3. prosinca

U srijedu, 3. prosinca s početkom u 10 sati, u Velikoj vjećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, održat će se 6. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

– aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 5. sjednice Županijske skupštine,

2. Izvješće Mandatne komisije:

a) o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata vijećnika i zamjeniku vijećnika koji će umjesto njega obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine,

b) o podnesenoj ostavci na mjesto vijećnice Županijske skupštine i određivanju zamjenika vijećnika

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko–podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2014.godine,

4. Razmatranje Izvješća Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu,

5. Razmatranje prijedloga 2.Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu s projekcijama za 2015. i 2016.godinu,

6. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu,

7. Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu,

8. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije,

9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2015. godini,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije,

11. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije od 2011. do 2014.godine,

12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta Medinci,

13. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu,

14. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014.godine,

15. Razmatranje Izvješća o radu VIDRE- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu

16. Razmatranje Informacija o ostvarivanju prihoda i primitaka i izvršavanju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu,

17. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko- podravske županije za 2014.godinu,

18. Izvješće o stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije,

19. Razmatranje prijedloga Plana mreže dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije,

20. Informacija o upisu učenika u I.razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije školskoj 2014/2015.godini,

21. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – grad Virovitica i okolica u 2014.godini

22. Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača

23. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove:
a) dr. Vesne Savić,
b) dr. Marija Peček Vidaković,
c) dr.Željke Perić Sekulić,
d) dr. Jelene Jeremić

24. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za općinu Gradina (Zlata Šljivac) ,

25. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Virovitičko–podravske županije,

26. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na proširenje djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

27. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Marka Marulića Slatina

28. Razmatranje Prijedloga Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu,

29. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovnim knjigama Virovitičko-podravske županije Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača

30. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije,

31. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za financije i proračun

32. Upućivanje prijedloga za ocjenu zakonitosti Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Proračuna RH za 2014. (vpz.hr)