Vidra održala predavanja u Virovitici i Slatini

Program edukacija iz projekta Dani otvorenih vrata Virovitičko-podravske županije koju provode djelatnici Razvojne agencije VIDRA nastavljen je u Virovitici u Poduzetničkom inkubatoru obradom tema Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva i Programi Europske unije za turizam. U sklopu teme o EU fondovima za potrebe gospodarstva predavači su bili Bojan Mijok iz Odjela za poslovno savjetovanje i edukaciju i Emina Kovač, koordinator za poslovno savjetovanje i edukaciju. Mijok je govorio o Zakonu o poticanju investicija i o regionalnim potporama i potporama male vrijednosti. Emina Kovač je govorila o programu jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i o financijskim mehanizmima za malo i srednje poduzetništvo. U okviru teme Programi Europske unije za turizam Mateja Cah, stručna suradnica u Odjelu za konkurentnost gospodarstva i investicije, govorila je o izvorima financiranja koji su usmjereni na razvoj turističkog proizvoda i turističke infrastrukture. Istodobno su u Slatini u Hrvatskom domu održana predavanja o temama: Programi EU za udruge, za obrazovanje i za poljoprivredu i ruralni razvoj. Predavači su stručnjaci Razvojne agencije VIDRA Željka Andrić, Maja Uremović i Tomislav Petric. (www.icv.hr, kk; Fotografije: Katica Kovačević)