Vodospreme Sedlarica najveća u RH

Dana 14. studenog 2014. godine održat će se tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, temeljni cjevovod i vodospremnik “Sedlarica” čime bi se podbilogorski dijelovi područja općine Pitomača, odnosno naselja Turnašica, Velika i Mala Črešnjevica, Sedlarica, Grabrovnica i Dinjevca opskrbila javnim vodovodom. Vodosprema Sedlarica svojom zapreminom od 1.000,00 m3 je najveća vodosprema takvog tipa u Hrvatskoj. (pitomaca.hr)