Zatvaranje prometa u Ulici Ljudevita Gaja

Na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN 84/11) i članaka 5.i 6. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN.119/07) Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice, donosi

O D L U K U
1. Privremeno se zatvara za sav promet nerazvrstana cesta u Ulici Ljudevita Gaja u Virovitici, i to na dijelu željezničko-cestovnog prijelaza „industrijska pruga“, zbog hitne sanacije željezničke industrijske pruge u Ulici Ljudevita Gaja.
2. Promet se zatvara u vremenu od 26. studenoga 2014. godine od 15:30 sati do 27. studenoga do 17:00 sati.
3. U cilju provođenja navedene Odluke postavit će se prometna signalizacija za privremenu regulaciju prometa sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
4. Za vrijeme privremene zabrane promet se preusmjerava na ostale nerazvrstane ceste u gradu Virovitici, a sve prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.
5. Po završetku radova a prije puštanja ceste za promet potrebno je skloniti privremenu prometnu signalizaciju te cestu dovesti u prvobitno stanje. (virovitica.hr)