Čelnici Udruge općina u Međimurju

Predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić i glavni tajnik Udruge Bruno Hranić, sastali su se u ponedjeljak 20. svibnja 2015. u Orehovici s načelnicima općina Međimurske županije kako bi razmotrili probleme lokalne samouprave u Hrvatskoj, prije svega općina i ruralnih sredina, u svjetlu neprekidnih polemika i raznolikih viđenja reforme ove oblasti. Puno je pozornosti u razmjeni mišljenja poklonjeno provedbi EU projekata odnosno tempu i pravilima EU natječaja na koje su načelnici općina uputili kritike.
Fiskalna decentralizacija i dalje je ključni zahtjev lokalne samouprave budući da se izvori financiranja neprekidno smanjuju i tako otežavaju uvjete opstanka malih sredina. Načelnici su prenijeli većinsko raspoloženje stanovnika svojih općina koji pod reformom lokalne samouprave u Međimurju nikako ne podrazumijevaju ukidanje općina, nego racionalizaciju uprave i uravnoteženje opsega poslova i fiskalnih kapaciteta. Udruga općina u svim procesima ima važnu i nezamjenjivu ulogu u obrani interesa općina zbog čega mora ojačati kapacitete putem okrupnjavanja svog članstva kao i definirati jasne ciljeve o reformi. S obzirom na proporcionalno najveću zastupljenost romske manjine u Međimurju, na skupu je podržano intenzivnije provođenje Nacionalnog programa za Rome Vlade RH. (www.udruga-opcina.hr, 20. 5. 2015)