Grad bez naknade prenosi zemljište za obilaznicu

Na 65. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištima ukupne površine 2854 m² koje se nalaze u vlasništvu je Grada Virovitice i označeno je kao javno dobro u općoj uporabi. Budući da predmetna zemljišta označena kao javno dobro u općoj uporabi, ulaze u sastav Podravske brze ceste/dionica Virovitica-Suhopolje, potrebno ih je izuzeti iz opće upotrebe, kako bi se moglo pristupiti navedenom zahvatu u prostoru te je predloženo Gradskom vijeću Grada Virovitice da donese spomenutu Odluku. (virovitica.hr; 23.5.2015.)