Potpore programima usmjerenih mladima

Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu. (www.mspm.hr, Fotografija:Arhiva, 20.5.2015.)