Prijave za Europa Nostru 2016.

 Prijave za Nagradu Europske unije za kulturnu baštinu – Europa Nostra za 2016. godinu. (www.min-kulture.hr, Fotografija: Arhiva, 19.5.2015.)