Sjednica Županijske skupštine 3. lipnja

U srijedu, 3. lipnja s početkom u 10 sati, u velikoj vjećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

– Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine,
2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu,
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu,
4. Razmatranje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije,
5. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije u 2014.godini sa Financijskim izvješćem,
6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu,
7. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014.godinu,
8. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2014.godinu,
9. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2014.godini,
10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o radu VIDRE- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine,
12. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu sa financijskim izvješćem,
13. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2014.godini,
14. Razmatranje Informacije o koncesijama u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu
15. Razmatranje Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. i 2016.godinu u Virovitičko-podravskoj županiji
16. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županije za 2014.godinu,
17. Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanje Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu,
18. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih
Virovitičko-podravske županije i utvrđivanju popisa formalnih kandidatura, – Izbor savjeta mladih
19. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
20. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge
a) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Suhopolje
b) Statuta Osnovne škole Gradina
c) Statuta Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača
d) Statuta Osnovne škole Ivan Gorana Kovačića Gornje Bazje
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica o prijenosu bez naknade nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji
22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije,
23. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Grada Virovitice (Anica Car Marković i Ivana Kepka),
24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o zamjeni nekretnina,
25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske,
26. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije  (www.vpz.hr; 22.5.2015.)