Fotonaponske elektrane dobit će 10 škola u VPŽ

Kako je u novije vrijeme sve snažniji naglasak na održivom razvoju, zaštiti okoliša i korištenju obnovljivih izvora energije, tako i Virovitičko – podravska županija nastavlja ulaganje u odgojno -obrazovne institucije i u energetsku učinkovitost.
Virovitičko – podravska županija radi na izgradnji prepoznatljivog imidža kao vodeća županija u kojoj će se proizvoditi „zelena energija“ što predstavlja bazu za razvoj predloženog projekta. Na području Virovitičko – podravske županije su se u vrlo kratkom roku realizirali sasvim konkretni i mjerljivi rezultate u implementaciji solarnih elektrana, evo nekoliko od njih:
Na prostoru Virovitičko podravske županije nalazi se jedna od najvećih solarna elektrana u Hrvatskoj – “Orahovica 1” snage 500 kWp
U izgradnji je jedinstvena solarna elektrana u Hrvatskoj – “Sinerot” snage 500 kWp
Solarna elektrana okretnog tipa – “Brana 1” snage 10 kWp
Solarna elektrana – “Flora” snage 30kWp
Briga o školstvu poseban je predmet interesa Virovitičko – podravske županije te u skladu s time konstantno ulaže u izgradnju, adaptaciju i održavanje školskih objekata, opremanje potrebnim nastavnim pomagalima i ostalom opremom, a sve to kako bi učenici mogli pohađati nastavu u sigurnijim i ugodnijim uvjetima.
Županija je, tako u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA te odgojno – obrazovnim ustanovama i Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se odnosio na SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, a koji je bio otvoren do 25. svibnja 2015., prijavila 6 projekata.
Projekti se odnose na ugradnju fotonaponskih elektrana na krovnim površinama škola, a projektima su obuhvaćene sljedeće škole:
OŠ Eugena Kumičića Slatina: 400.118,08 kn.
OŠ Petra Preradovića Pitomača: 395.729,95 kn.
OŠ Augusta Cesarca Špišić Bukovica: 402.389,14 kn
Srednja škola Marka Marulića Slatina: 400.549,45 kn
Učenički dom Virovitica: 392.751,71 kn.
kojima je prijavitelj i nositelj Virovitičko-podravska županija, dok su škole:
OŠ Davorin Trstenjak, Čađavica: 1.367.623,69 kn
OŠ Suhopolje, Suhopolje: 1.885.442,43 kn
OŠ Gradina, Gradina: 1.896.360,03 kn.
OŠ A.G. Matoš Čačinci: 1.892.642,59 kn
OŠ Voćin: 1.925.244,09 kn
prijavitelji i nositelji, svaka škola zasebno.
Instalacijom solarnog fotonaponskog sustava na krovu zgrade omogućit će se uštede u potrošnji električne energije te će sredstva namijenjena za električnu energiju škola moći iskoristiti na neki drugi potrebit način za poboljšanje uvjeta školovanja čime će projekt indirektno utjecati na učenike i nastavnike škole.
Glavni cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada na području Virovitičko – podravske županije i doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova iz ustanova javnog sektora.
Ukupna nazivna snaga planiranih sunčanih elektrana iznosi 955 kW, dok ukupna planirana proizvodnja iznosi 1.194.500,00 kWh godišnje, što će pokriti sve potrebe navedenih škola, ali i djelomičnu potrebu električne energije i ostalim školskim zgradama kojima je osnivač i vlasnik Virovitičko – podravska županija, te će na taj način znatno smanjiti troškove električne energije.
Godišnje solarna elektrana snage 955 kWp smanji 859.500 kg ugljena da bude iskopan i spriječi 1.910.000 kg CO2 da uđu u atmosferu, smanji potrebe za utroškom vode u procesima za 5.443.500 litara, i čuva atmosferu od sumpornog dioksida, dušikovog oksida, žive i drugih elementa koji zagađuju atmosferu.
Ukupna vrijednost investicija iznosi 10.958.920,46 kuna, a od toga iznos traženih sredstava od Fonda je 8.094.098,95 kuna, dok će preostali iznos za provedbu projekta osigurati Virovitičko – podravska županija. Ulaganjem u obrazovnu odnosno socijalnu infrastrukturu poboljšat će se uvjeti školovanja i djece i rada učitelja što samo može doprinijeti povećanom radu i zalaganju jednih i drugih te povećanoj učinkovitosti. Županija nastoji što bolje skrbiti o njihovoj djeci i pružiti im što bolje uvjete za školovanje. Županija, kao osnivač škola uključenih u projektni prijedlog, financijski će pratiti tekuće održavanje navedenih školskih građevina iz vlastitih prihoda, a uštede energenata su vrlo bitne jer će se ta sredstva moći prenamijeniti za druge potrebe.
Kako sa stajališta održivog razvoja u energetici moraju biti usklađeni ekonomski i ekološki ciljevi društva, korištenjem sunčevom energije može dobiti dovoljna količina prijeko potrebne energije. Tako će se ostvariti gospodarski rast bez narušavanja ekološkog sustava, kao prirodne zajednice svih živih bića ovog planeta, a prije svih čovjeka. (www.ravidra.hr, 27. 5. 2015)