Kako izgleda volontiranje u “Verandi”

Udruga za pomoć mladima Virovitičko – podravske županije „Veranda“ kontinuirano radi s volonterima s ciljem pomoći mladima kroz preventivne programe. Volonteri sudjeluju u projektima Savjetovalište za mlade i Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom. „Veranda “ u 2015. godini broji 15 volontera u dobi od 15 do 29 godina starosti. Volonter udruge ne može biti baš svatko, a i volonterima nije zanimljiva svaka udruga, stoga je međusobno i uzajamno njegovanje interesa, motivacije, poštovanja i aktiviteta od presudne važnosti. Iz toga razloga su sadašnji volonteri ispunili prijavnicu u kojoj su izrazili svoje interese, a nakon toga je s njima proveden intervju u kojemu je udruga „Veranda“ izrazila svoja očekivanja, ali i saslušala očekivanja volontera od udruge. Tako smo došli do zaključka da je njihov zadatak vršnjačka edukacija, odnosno povećanje općeg nivoa znanja o štetnim utjecajima nezdravog stila života, razvijanje sposobnosti adekvatnog reagiranja na životne izazove, razvijanje socijalnih vještina, educiranje o nenasilnom rješavanju problema kod mladih. Jednom riječju, njihov je zadatak širenje pozitivne poruke mladima i okupljanje što većeg broja korisnika. S volonterima su potpisani i volonterski ugovori kojim su se ugovorila međusobna prava i obveze potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost. Također, volonterima se evidentiraju sati provedeni u volonterskom radu, edukaciji ili na radionicama. Evidentirani sati upisuju se u bazu Ministarstva socijalne politike i mladih te se, prema potrebi, volonterima daju u obliku potvrde ili volonterske knjižice koja vrijedi na području cijele Republike Hrvatske.
Nakon toga s volonterima je provedena orijentacija i edukacija na kojoj smo upoznali volontere s udrugom i njenim programima s ciljem definiranja jasnog odnosa volontera i udruge. Također su volonteri prošli proces pripreme za obavljanje specifičnih zadataka i aktivnosti. Kako bi što bolje i uspješnije postigli pozitivne rezultate kod mladih, volonteri su sudjelovali na nekoliko edukativnih radionica u 2015. godini: Učimo učiti, Komunikacijske vještine, Kako pobijediti strah od javnog nastupa, a sudjelovali su i na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja. Udruga u suradnji s volonterima planira još niz zanimljivih aktivnosti (obilježavanje Međunarodnog dana obitelji, Dana nepušenja, Dana mladih i dr.) i edukativnih radionica.
Volonterima će ovo novo životno iskustvo u volonterskom radu sigurno uvelike pomoći pri izgradnji njihove osobnosti, upoznati ih i pripremiti na što bolje nošenje s novim i nepoznatim situacijama, ispuniti njihovu potrebu za pomaganjem, a također i pomoći pri daljnjem školovanju i zapošljavanju.
Volontiranje je priznato u svim sferama života. Cilj naše udruge jest razviti svijest o volonterskom radu, prikupiti što veći broj volontera i uz njihovu pomoć pozitivno djelovati na mlade osobe. (www.icv.hr, da, 1.6.2015.)