Poziv za sudjelovanje u projektu “Zdravo tlo – zdrava biljka – zdrav život”

Obavještavaju se mještani Općine Zdenci, koji su zainteresirani za kontrolu plodnosti tla na njihovim poljima, da se jave u Općinu Zdenci najkasnije do 26. lipnja 2015. godine do 12,00 sati, na broj telefona broj 646-000.

Za prijavu je potrebno dostaviti slijedeće podatke:

IME I PREZIME
ADRESA
KONTAKT TELEFON
Prijaviti se mogu osobe koje su prijavljeni u Upisniku. Napominjemo da je kvota 50 uzoraka na području Općine Zdenci, a uzimanje uzorka u obvezi ste platiti 20% od cijene uzorkovanja, što iznosi cca 80,00 kuna. (www.opcina-zdenci.hr, 18.06.2015.)