Zbog porezne reforme županiji 18,5 % manje prihoda

U srijedu, 3. lipnja 2015. godine, pod predsjedanjem Ane-Marije Petin, u Virovitici je održana 8. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. U prvom dijelu sjednice, tijekom Aktualnog sata, župan Tomislav Tolušić odgovarao je na pitanja klubova vijećnika. Riječi je bilo o posljedicama uvođenja državne porezne reforme, koja je uvedena na račun općina gradova i županija – samo u prvoj polovici godine Virovitičko-podravska županija ostvarila je 18,5% manje prihoda od poreza. Prema riječima župana Tolušića, žrtve Milanovićeve i Lalovčeve porezne reforme direktno su jedinice lokalne i regionalne samouprave, a indirektno sami građani pošto se iz proračuna jedinica lokalne samouprave financira školstvo i obrazovanje, socijalna skrb i neprofitni sektor.
Nadalje, riječi je bilo o subvencijama kamata za poduzetnike i obrtnike, solarnoj elektrani Medinci, čija je izgradnja upravo u tijeku, loše postavljenim kriterijima unutar Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., zbog kojih su hrvatski poljoprivrednici nepovratno izgubili golem dio sredstava iz EU fondova, elementarnoj nepogodi (poplava) koja je ponovno pogodila Virovitičko-podravsku županiju…
Sjednici su, uz predsjednicu Županijske skupštine Anu-Mariju Petin i potpredsjednike Skupštine Matu Bubaša i Davora Butorca, nazočili župan Tomislav Tolušić, zamjenici župana Sanja Bošnjak, Zdravko Dijaković i Igor Pavković.
Na kraju sjednice donesena je odluka o dodjeli Godišnjih nagrada županije iz gospodarskog, društvenog i javnog života. Sukladno toj odluci nagrade će dobiti: Javorović d.o.o., DAM d.o.o., OPG Ana-Marije Čajkulić, Marinada d.o.o., Pan Parket d.o.o. i Virkom d.o.o.
Usvojene su sve točke Dnevnog reda koje su glasile redom:
1. Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
4. Razmatranje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije
5. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i utvrđivanju popisa formalnih kandidatura – Izbor Savjeta mladih
6. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije u 2014. godini s financijskim izvješćem
7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2014. godinu
10. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2014. godini
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine
a) Godišnji financijski izvještaj
b) Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja
c) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
d) Bilanca
13. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu s financijskim izvješćem
14. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2014. godini
15. Razmatranje Informacije o koncesijama u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
16. Razmatranje Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. i 2016. godinu u Virovitičko-podravskoj županiji
17. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županiju za 2014. godinu
18. Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
19. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
20. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:
a) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Suhopolje
b) Statuta Osnovne škole Gradina
c) Statuta Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača
d) Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole “Davorin Trstenjak” Čađavica o prijenosu bez naknade nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)
22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije
23. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Grada Virovitice (Anica Car Marković i Ivana Kepka)
24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o zamjeni nekretnina
25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
26. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije
27. Zaključak o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže Javne zdravstvene službe. (www.vpz.hr, www.icv.hr, kk, Foto: K.Oberling, 03.06.2015.)

[nggallery id=8191]