Županijska cesta Ž 4005 (Suhopolje – Gradina) bit će zatvorena do 17. lipnja

Općina Suhopolje obavještava građane da će u periodu od srijede 10. lipnja 2015. godine u 08,00 sati do srijede 17. lipnja 2015. godine u 15,00 sati za potrebe izvođenja radova na kolektoru K – I DN 1200 – PREKOP CESTE, privremeno biti zatvorena županijska cesta Ž 4005 (Suhopolje – Gradina). Obilazak se neće moći odvijati preko Zvonimirova, jer je most zatvoren, stoga je alternativni pravac preko Gaćišta i Orešca. (www.suhopolje.hr, 10.6.2015.)