Općina Suhopolje objavila javne natječaje za financiranje javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti

Općina Suhopolje objavila je javne natječaje za financiranje javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti za 2016. godinu. Na natječaj se mogu javiti udruge upisane u Registar udruga koje imaju sjedište na području općine Suhopolje i koje su programski usmjerene na rad u području ostalih društvenih djelatnosti, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge. Detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje objavljenima na internetskoj stranici Općine Suhopolje, a javni natječaji otvoreni su do 18. veljače.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2016. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2016. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2016. godinu

(www.suhopolje.hr)