Virovitički gimnazijalici u kampanji Eko-škole „Za manje otpada“

U kampanji Eko-škole „Za manje otpada“ učenici Gimnazije Petra Preradovića Virovitica su se aktivno uključili zbrinjavanju starog papira. Do sada su prikupili, izvagali i odložili u kontejnere za papir 37 kg papira. Učenici će i dalje nastaviti brinuti o okolišu škole te savjesno sortirati papir u „papirko“ i plastične boce u „bocko“. Prema planu i programu kampanje, učenici će osmisliti Eko-kodeks te izraditi plakate na temu otpada.

(www.gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr)

Invalid Displayed Gallery

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content