Gradonačelnik Ivica Kirin pohvalio rad Skloništa za životinje Virovitica

Na sjednici Kolegija gradonačelnika, Draženko Majetić, direktor tvrtke Feliks d.o.o. koja je koncesionar skloništa za životinje i higijenskog servisa na području grada Virovitice podnio je izvješće o radu Skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu. Uz zahvalu Gradu Virovitici na odličnoj suradnju iz izvješća se može zaključiti da su se kroz petogodišnji rad isprofilirali najveći problemi vezani uz ovu tematiku, a to su napuštene životinje od strane neodgovornih vlasnika. Vidljivo je i da u 2015. godini bilo čak 428 intervencija od čega 212 intervencija uhićenja pasa (ostavljenih većinom na rubnim dijelovima grada), 231 prikupljanja lešina, ali i 78 postupaka vraćanja životinja vlasnicima te čak 96 udomljavanja što je u okvirima proteklih godina. Istaknuto je da je od početka vođenja evidencije udomljeno 529 pasa i još 200-tinjak mačaka putem društvenih mreža. Uspoređujući Viroviticu sa ostatkom gradova u Hrvatskoj situacija je više nego zadovoljavajuća iako još uvijek postoji mogućnost daljnjeg napretka zaključio je Draženko Majetić.
Na problem vezan uz puštanje životinja na ulicu u večernjim satima bez nadzora vlasnika gradonačelnik Ivica Kirin najavio izgradnju još tri prostora za istrčavanje pasa u ostalim dijelovima grada. Kako je i sam jedan od udomitelja psa iz Skloništa iskoristio je prigodu da naglasi da životinja nije igračka te pohvalio rad Skloništa nazvavši volontere Skloništa, koji su odradili preko 1500 volonterskih sati kao i članove udruga „Laki“ i „Šapa“, „dobrim duhovima grada“.

(www.virovitica.hr)