Hrvatsko izaslanstvo na Općoj skupštini NALAS-a

Predsjednik Udruge općina u Republici Hrvatskoj Đuro Bukvić i glavni tajnik Bruno Hranić sudjeluju, zajedno s više od stotinu predstavnika lokalnih vlasti i udruga lokalne samouprave iz jugoistočne Europe, na 11. Općoj skupštini NALAS-a (Mreže udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe) 14. i 15. travnja 2016. godine u Prištini (Kosovo). Skupština je posvećena temi povećanja investicijskih kapaciteta općina te se u suradnji sa Svjetskom bankom Austrija, Urban program Partnerstvo II, a u nekoliko panela analizira se kako kapitalna ulaganja na lokalnoj razini mogu stvoriti održive zajednice na dobrobit građana. Dosadašnji predsjednik Emil Dragichi, gradonačelnik Vulcana Bai (Rumunjska), sukladno rotacijskom principu, dužnost predsjednika predaje Naimu Ismajliju, gradonačelniku općine Shtime (Kosovo), predsjedniku Udruge kosovskih općina, a prihvaćeno je izvješće o radu i financijsko izvešće NALAS-a za 2015. i plan rada i proračun za 2016. godinu. Udruga općina u RH i Udruga gradovau RH aktivni su članovi NALAS-a kojim je Đuro Bukvić predsjedavao u mandatu 2014/15. (www.udruga-opcina.hr)
nalas 2