Ivica Blažev, Vlado Paurić, Siniša Palm i Tomislav Ivanac novi predsjednici temeljnih organizacija HDZ-a grada Virovitice

Nastavljaju se izbori u 26 virovitičkih temeljnih organizacija HDZ-a. Tako je za predsjednika u temeljnoj organizaciji Josip Juraj Strossmayer 3 izabran Ivica Blažev dok su za članove izvršnog odbora izabrani: Ivan Horvat, Tanja Kosi, Lahorka Weiss i Đurđica Cenger. Za novog predsjednika u temeljnoj organizaciji Josip Juraj Strossmayer 4 izabran je Tomislav Ivanac dok su za članove izvršnog odbora izabrani: Zdravko Golubić, Gordana Ivanac; Borna Đurđević i Mateja Knežević. Povjerenje članova kao novi predsjednik u temeljnoj organizaciji Josip Juraj Strossmayer 5 dobio je Vlado Paurić te kao članovi izvršnog odbora: Davor Špoljarić, Ana Oklopčić, Lidija Sabo i Marko Teskera. U temeljnoj organizaciji Josip Juraj Strossmayer 6 za predsjednika je izabran Siniša Palm te za članove izvršnog odbora: Tomislav Hegedušić, Dino Žilić, Hrvoje Belobrk i Dalibor Horvat. (hdz)