HTZ: Raspisani javni pozivi za potpora događanjima i programima destinacijskih menadžment kompanija

Hrvatska turistička zajednica, temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu, objavila je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2016. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

– unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini; razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone; povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu; jačanju snage brenda hrvatskog turizma i stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Osim toga, s ciljem potpore razvoja destinacijskih menadžment kompanija (DMK), Hrvatska turistička zajednica objavila je i Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

– aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske; obogaćivanju turističke ponude, posebice na destinacijama koje su dobile oznaku „PPS destinacija“; razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje; sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu; stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.
Tekstovi natječaja mogu se pronaći na službenoj Internetskoj stranici Hrvatske turističke zajednice (www.hrvatska.hr) kao i na službenoj Internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“.

JAVNI-POZIV-za-potpore-dogadanjima-u-2016-godini

Javni-poziv-za-potpore-programima-DMK-2016

(www.vpz.hr)